Quà tặng cho Kiến Trúc Sư tương lai

DANH SÁCH CÁC BÉ NHẬN QUÀ CHƯƠNG TRÌNH KIẾN TRÚC SƯ NHÍ 
     
STT Họ và tên  Độ tuổi 
1 Nguyễn Phương Vy  8 tuổi 
2 Lã Khánh Phương  6 tuổi 
3 Nguyễn Mạnh Hùng  9 tuổi 
4 Đào Ngọc Phong 7 tuổi 
5 Phạm Thị Bích Ngọc 10 tuổi 
6 Hồ Minh Đức 5 tuổi 
7 Lâm Bảo Ngọc  7 tuổi 
8 Nguyễn Phương Anh  8 tuổi 
9 Mai Thảo Nguyên 6 tuổi 
10 Nguyễn Vy Ka 7 tuổi 
11 Lê Ngọc Uyên Phương  10 tuổi 
12 Huỳnh Bảo Trâm 9 tuổi 
13 Đỗ Tấn Bình 7 tuổi 
14 Văn Chí Khoa 6 tuổi 
15 Vũ Hữu Tài  5 tuổi 
16 Cao Thùy Quyên 9 tuổi 
17 Mai Anh Tuấn 8 tuổi 
18 Đăng Thùy Linh  7 tuổi 
19 Vũ Đức Huy  5 tuổi 
20 Võ Tuấn Kiệt  8 tuổi 
21 Lê Hải Anh  8 tuổi 
22 Bùi Phương Thanh  9 tuổi 
23 Tống Thu Hương  6 tuổi 
24 Mã Kiến Lâm  8 tuổi 
25 Chu Cát Lợi  7 tuổi 
26 Nguyễn Bích Trâm  6 tuổi 
27 Tôn Thị Hồng Nhung  5 tuổi 
28 Nguyễn Hương Giang  5 tuổi 
29 Văn Bảo Long  7 tuổi 
30 Lâm Thành Phong  9 tuổi 
31 Phạm Thị Hồng Loan 9 tuổi 
32 Nguyễn Ngọc Phương Nga 10 tuổi 
33 Trấn Chí Thành  7 tuổi