Architecture buro

Thiết kế

  1. Quy trình thiết kế
 
Bước 1: Tiếp nhận thông tin từ khách hàng, tình trạng khu đất, nhu cầu khách hàng.
Bước 2: Khảo sát hiện trạng, quy định pháp luật,
Bước 3: Lập báo giá và ký hợp đồng
Bước 4: Khai triển mặt bằng
Bước 5: Khai triển  bảng vẽ kỹ thuật
Bước 6: Phối cảnh ngoại thất
Bước 7: Khai triển nội thất
Bước 8: Bàn giao hồ sơ