Architecture buro

Nghề nghiệp

TUYỂN GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH

Trình độ: Đại học – Cao đẳng
Kinh nghiệm: 1 năm
Số lượng : 1
Thời gian nộp hồ sơ từ 01/05/2019- 31/05/2019

Tuyển Kiến trúc sư

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kiến trúc
- Kinh nghiệm 1 năm
- Số lượng: 2
- Thời gian nộp hồ sơ: 01/04/2019-30/04/2019